Ekspertyzy

PMP Technika Klimatyzacyjna Sp. z o.o.  świadczy również usługi w zakresie opracowywania ekspertyz technicznych

Obejmujących ocenę problemów i przyczyn nieprawidłowej i niewydajnej pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnej w różnych budynkach. Wskazujemy stwierdzone nieprawidłowości zarówno projektowe jak również wykonawcze oraz sposoby ich rozwiązania . Z naszego wieloletniego doświadczenia i obserwacji wynika, iż w większość problemów dotyczy fazy projektowej i w konsekwencji również montażowej. Przyczyny wynikają zwykle z braku wystarczającej wiedzy praktycznej i doświadczenia w projektowaniu i montażu urządzeń. Patrząc na problem z perspektywy inwestora taka sytuacja stwarza duże perturbacje organizacyjne, zakłóca w wymierny sposób normalne funkcjonowanie budynku, wpływa negatywnie na komfort pracy biur i osób w nich przebywających. Zatem, wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom podejmujemy się wykonywania ekspertyz, opracowujemy również do nich stosowne wnioski i zalecenia które wskażą nieprawidłowości i ewentualny sposób ich usunięcia lub naprawy.

Ekspertyzy w zależności od rodzaju problemu obejmują

Ocenę poprawności wykonanych projektów

Ocenę poprawności wykonania prac montażowych

Dokonanie pomiarów parametrów pracy instalacji / protokół

Wykonanie opisu nieprawidłowości wraz z wnioskami u zaleceniami ich usunięcia lub ewentualnej naprawy

Doradztwo i pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań i systemów najbardziej dopasowanych do indywidualnego problemu
Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, fachowość, wysoko wykwalifikowane kadry, ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia potwierdzone dyplomami i uprawnieniami. Każdy podjęty przez nas temat jest rozpatrywany indywidualnie przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia a także wszystkich dostępnych przyrządów i urządzeń pomocnych w rozpoznaniu problemu. Jesteśmy w pełni gotowi do podjęcia najtrudniejszych wyzwań.

Zapraszamy do współpracy.

Masz pytania?

Nasz adres

Łany 6, 03-684 Warszawa

Zadzwoń do nas

22 810 88 85
22 870 31 83