Realizacja w Domu Mody KLIF

EnelMed oraz Medycyna Estetyczna Estell w Domu Mody Klif w Warszawie

Zakończyliśmy prace budowlane i instalacyjne nowej placówce przychodni EnelMed oraz Medycyny Estetycznej Estell w Domu Mody Klif w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72.
W zakresie prac branży instalacji sanitarnych wchodziły między innymi:
- Instalacja wentylacji: Instalacja wentylacji mechanicznej obsługiwana jest przez centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła o wydajności 8000 m3/h. Powietrze w centrali jest zarówno schładzane jak i podgrzewane przez zastosowany agregat freonowy typu pompa ciepła.
- Instalacji klimatyzacji: Chłodzenie i Grzanie w lokalu będzie realizowane przez trzyrurowy system VRF firmy Fujitsu z pięćdziesięcioma jednostkami wewnętrznymi typu kasetonowego, kanałowego i ściennego o łącznej mocy chłodniczej ponad 100 kW.

Z uwagi na wysokie wymagania estetyczne w części przychodni Estell zamontowano urządzenia kanałowe, a jako elementy zakończające instalacje zastosowano nawiewniki szczelinowe.