EnelMed Widok Towers

Placówka medyczna w Widok Towers

Jesteśmy w trakcie montażu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w Placówce Medycznej w budynku Widok Towers w samym centrum Warszawy.
W zakresie prac wchodzi między innymi:
- dostawa i montaż 48 szt. klimakonwektorów czterorurowych w systemie grzania i chłodzenia sterowanych poprzez system BMS.
- dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła o wydajności 8400 m3/h wraz z instalacją kanałów, klap p.poż oraz elementów nawiewno-wywiewnych.
- dostawa i montaż klimatyzatorów typu split firmy Fujitsu do chłodzenia całorocznego o łącznej mocy chłodniczej ponad 40 kW.